Ballistiker

Ballistiker

Ballistiker är vapenexperter med specialisering på skjutvapen.

Ballistisk expertis (då man bland annat kan behöva provskjuta vapen) kan påvisa eller utesluta att samma skjutvapen användes vid två olika tillfällen. Resultat av ballistiska expertiser används i mordutredningar men också i andra sammanhang, t.ex av historiker som forskar i olika händelser, som innefattade skottlossning men som inte nödvändigtvis handlade om brott utan kunde ha varit olyckshändelser.

Ballistiker kan ha olika bakgrunder och olika inriktningar: polisiär, militär eller historisk/forskningsbakgrund. Är du intresserad av yrket Ballistiker, föreslår vi att du även kikar på yrken:

Bössmakare>>

Provskjutare>>

Polis>>

Yrkesofficer>>