Kriminaltekniker

Kriminaltekniker

En kriminaltekniker är en person som är anställd vid en forensisk sektion inom Polismyndigheten, som kan vara* utbildad polis,  som arbetar med att undersöka brottsplatser för att hitta bevis som används vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA (biologiska spår), skospår eller spår efter verktyg. Det finns kriminaltekniker anställda vid alla lokala polismyndigheter.

En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva medan andra skickas vidare till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Där arbetar forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som används inom rättsväsendet.

Kriminaltekniker kan specialisera sig på olika områden och ett exempel på en sådan specialisering är Rättsmedicinska ballistiska experter, som genomför testning av vapen som används i ett brott. Som ballistisk expert, måste du ha avancerade kunskaper om trigonometri, kalkyl, statistik och fysik. Du måste också ha goda kunskaper om olika sortens skjutvapen men också ha god läsförståelse och skrivförmåga. Att kommunicera i tal och skrift är en viktig del av jobbet, eftersom kriminaltekniker måste läsa, förstå och analysera rapporter. Kriminaltekniker måste också ha förmåga att tala "professionellt": dvs enhetligt förmedla information muntligt i domstol och i andra offentliga miljöer. 

Att tänka på
*Kriminaltekniker som arbetar på brottsplatser men som saknar polisiär bakgrund, arbetar tillsammans med en kollega som har den polisiära bakgrunden.

Se gärna även yrkespresentationer Forensiker>> och FingeravtrycksanaIytiker>>.

Utbildning

NFC, nationellt forensiskt centrum, erbjuder (sedan år 1999) en ettårig kriminalteknisk grundutbildning där medarbetare inom Polismyndigheten utbildas till kriminaltekniker.

För att antas till utbildningen krävs att man är anställd vid en forensisk sektion inom Polismyndigheten.

Man behöver däremot inte tvunget ha polisiär bakgrund för att gå utbildningen utan kan vara kemist eller biolog. Kriminaltekniker utan polisiär bakgrund ansvarar ofta för de laborativa undersökningarna.

Visste du att...?
Det finns ett antal "vapenyrken". Följande yrkestitlar beskriver yrken inom vilka man behöver ha intresse för och kunskap om handvapen: vapentekniker, artesan vapensmed, bössmakare, vapenexpert, vapenbyggare, ballistiker, brottsplatsundersökare, kriminaltekniker, vapenhistoriker - och några av de yrken kan "överlappa" och/eller "gå in i varandra". Det finns också exempel på att man kan samtidigt vara verksam inom flera "vapenyrken".

Nyttiga länkar
http://nfc.polisen.se - NFC, Nationellt forensiskt centrums hemsida;
https://liu.se/forskningsomrade/forensiska-vetenskaper - info om "Forensiska vetenskaper" på Linköpings Universitets hemsida;

www.nfc.polisen.se/for-jobbsokande/vanliga-fragor-och-svar

5 liknande yrke(n)