Kriminaltekniker

Kriminaltekniker

En kriminaltekniker är en polis som arbetar med att undersöka brottsplatser för att hitta bevis som används vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA (biologiska spår), skospår eller spår efter verktyg. Det finns kriminaltekniker anställda vid alla lokala polismyndigheter.

En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva medan andra skickas vidare till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Där arbetar forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som används inom rättsväsendet.

Kriminaltekniker kan specialisera sig på olika områden och ett exempel på en sådan specialisering är Rättsmedicinska ballistiska experter, som genomför testning av vapen som används i ett brott. Som ballistisk expert, måste du ha avancerade kunskaper om trigonometri, kalkyl, statistik och fysik. Du måste också ha goda kunskaper om olika sortens skjutvapen men också ha god läsförståelse och skrivförmåga. Att kommunicera i tal och skrift är en viktig del av jobbet, eftersom kriminaltekniker måste läsa, förstå och analysera rapporter. Kriminaltekniker måste också ha förmåga att tala "professionellt": dvs enhetligt förmedla information muntligt i domstol och i andra offentliga miljöer. 

Se gärna även yrkespresentationer Forensiker>> och FingeravtrycksanaIytiker>>.

Nyttiga länkar
www.nfc.polisen.se/for-jobbsokande/vanliga-fragor-och-svar