Kemist

Kemist

Det mesta i samhället har någon koppling till kemi. Produkter och apparater vi använder i vår vardag finns till bland annat tack vare kemisk kunskap hos dem som har utvecklat och tillverkat dem. Kemister kan alltså arbeta med en mängd olika saker och hos vitt skilda typer av arbetsgivare.

Många kemister arbetar i laboratorier med produktutveckling och olika slags analyser. Men det finns också många kemister som arbetar på kontor med exempelvis olika former av utredningar och kontroller.

Analytiska kemister och formulerare arbetar till exempel med att kvalitetssäkra eller produktutveckla läkemedel. 

Enligt SACO´s (Sveriges akademikers centralorganisation) arbetsmarknadsprognos ser framtiden för kemister ganska ljust ut.

För mer information se www.naturvetarna.se

Läs också gärna om yrken biokemist, biomedicinsk anaIytiker, miIjökemist och IäkemedeIskemist samt om yrken inom Miljövård.

Utbildning

En akademisk utbiIdning (dvs minst tre årsstudier på högskoIenivå) krävs för att kunna få jobba som kemist. Kandidatprogrammet i kemi erbjuds på ett antaI högskoIor/universitet runt om i Sveirge. PåbyggnadsutbiIdning finns i form av masterprogram, som motsvarar två årsstudier på avancerad nivå.

Liknande yrken
Laboratorieingenjör inom kemiområde>>
Kemiingenjör>>
Analytisk kemist>>
Biokemist>>
Läkemedelskemist>>
Miljökemist>>.

Visste du att ...?
Försurning av haven är ett stort miljöproblem, som mest beror på ökad mängd koldioxid-gaser som finns i luften. Koldioxid löser sig upp i vattnet och försurar det. Koldioxid löser sig snabbare upp i vattnet när det är varmt, men "går ur" vattnet också snabbare i det varma klimatet. På de kallare bredgrader har dioxid svårare att lösa upp sig i vattnet men stannar också i vattnet under längre tid.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
www.ikem.se - info om Kemins dag 20-21 oktober 2017.

5 liknande yrke(n)