Palynolog

Palynolog

Palynolog är en sort biolog, som specialiserar sig på att studera pollen och sporer, hur pollenkornen utvecklas och vilken vävnadskemi och struktur pollen har. Palynologer gör bland annat pollenanalyser. Arbetet med palynologi* ligger sedan till grund för att göra pollenprognoser.

__________

*Palynologin har en utomordentligt stor betydelse för vegetations- och klimathistorisk forskning, där Sverige har haft en ledande ställning. Vid Naturhistoriska riksmuseet finns en särskild palynologisk sektion.

Ordet "palynologin" kommer av grekiskans paly’n? som betyder "beströ" eller "bepudra".