Biokemist

Biokemist

Biokemist arbetar på gränsen mellan biologi och kemi och ofta specialiserar sig inom ett visst avgränsat vetenskapsområde, t.ex inom proteinrening. Kunskaper i både kemi och biologi krävs. Exempel på yrkestitel är "miljökemist/biokemist inom grundvatten i berg" eller "analytisk biokemist".

Kika gärna på föIjande yrkespresentationer: Biomedicinsk anaIytiker >>, BioIog >>, Kemist >> och CiviIingenjör inom bioteknik >> samt yrken inom miIjövård.

Utbildning

För att arbeta som biokemist behöver man en akademisk naturvetenskaplig utbildning (det vill säga utbildning som man får på högskolenivå: på högskola eller universitet som är på längst kandidatnivå = tre årsstudier på heltid) med inriktning mot miljökemi, biokemi eller hydrogeologi. Beroende på tjänstens utformning och innehåll, kan övriga kräv ställas, t.ex kan körkort för personbil vara ett krav för att få anställning som biokemist.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
www.bioresurs.uu.se  - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik;

2 liknande yrke(n)