Civilingenjör inom bioteknik

Civilingenjör inom bioteknik

Yrkesbeskrivning

Bioteknikområdet innehåller mycket forskningsverksamhet och det är vanligt att personer med bioteknikutbildning, bland annat civilingenjörer med den inriktningen, ägnar sig åt forskning på universitet, högskolor, eller inom näringslivet. En del väljer att stanna kvar och forska vid universitet och högskolor efter sin examen. Målet är då att få en doktorsexamen och det tar vanligen fyra till fem år. Under den tiden fördjupar man sig i en speciell forskningsuppgift som sedan redovisas vid en disputation. Vad forskningen handlar om beror på vilka projekt som är aktuella vid respektive universitet eller högskola. Som disputerad forskare finns möjlighet till en fortsatt karriär inom den akademiska världen, och även inom näringslivet. Läkemedelsindustrin är också en vanlig bransch för civilingenjörer med bioteknikinriktning. Här kan man arbeta med att utveckla nya läkemedel, utveckla nya metoder för tillverkning av dem, eller utveckla och förfina befintliga processer. Arbete med bioteknik innebär ofta samarbete med experter från andra områden som exempelvis medicin och ekonomi. Branschen har även en stark internationell prägel.

Utbildning

Civilingenjörsutbildning med inriktning mot bioteknik finns inom högskolan och är fem år lång vid heltidsstudier. Det finns flera olika ingenjörsutbildningar med inriktning mot bioteknik vid landets högskolor och universitet. Exempel: 5-åriga Bioteknik-programmet på Chalmers (tekniska högskola i Göteborg).

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för personer med bioteknisk utbildning beror mycket på konjunkturen inom de branscher där man söker arbete. Eftersom läkemedelsindustrin är en viktig bransch i sammanhanget påverkar dess situation i stor utsträckning vilken efterfrågan det är på biotekniker. Då det finns flera vägar mot biotekniskt arbete kan civilingenjörer med bioteknikinriktning i vissa fall konkurrera med andra yrkesgrupper om jobben. En civilingenjör har dock en bred utbildning och detta kan vara en fördel inom industrin där förutsättningarna kan ändras snabbt.

Visste du att...?
"Cyborg" är ett ord som beskrivet en "cybernetisk organism", det vill säga en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar. Termen "cyborg" myntades år 1960 av Manfred Clynes & Nathan Kline i en artikel om möjligheter att använda självreglerande människa-maskin-system vid rymdresor. Det finns idag (år 2017) ett antal personer med bioniska lemmar /armar och ben/ eller med hörselimplantat. Syftet är i första hand att återställa förlorade funktioner men även i alltmer större utsträckning även att förbättra människors förmågor /ex. kan en bionisk arm rotera i 360 grader, vilket en naturlig människoarm inte kan göra/.

Övrigt

Civilingenjörsexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Engineering.

Länktips
www.chalmers.se/sv/utbildning - info om den femåriga Bioteknik-programmet på Chalmers (tekniska högskola i Göteborg);

Du som är intresserad av ingenjörsyrken kan finna intressant information på www.sverigesingenjorer.se

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

3 liknande yrke(n)