Miljöfarmakolog

Miljöfarmakolog

Miljöfarmakolog studerar bland annat processer som styr spridning av kemiska ämnen i miljön.

Hen kan också specialisera sig på studier kring multiresistenta bakteriers spridning i naturen och i de inomhusmiljöer där människor vistas.

Exempel på ett specialområde för Miljöfarmakologens intresse är t.ex om multiresistenta bakterier sprider sig lättare i den förordnade stadsluften. En annan inriktning (specialisering) för en miljöfarmakolog är att studera läkemedels påverkan på miljö och ta fram förslag på hur vi kan minska den negativa påverkan.

Du som är intresserad av detta yrket kanske också vill ta del av information om andra yrken inom Miljövård>> samt om Akademiker>>.

Utbildning

En akademisk utbildning, dvs utbildning på högskola eller universitet krävs, inom ett eller flera kunskapsområden: kemi, farmakoIogi, biologi och miljövård.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".

1 liknande yrke(n)