Miljökemist

Miljökemist

Som miljökemist forskar man på frågeställningar som har stor miljö- och samhällsrelevans. Exempel på intresseområde för en miljökemist är forskning om organiska miljögifters transport och öde i miljön samt om miljöteknik för rening av mark och vatten.

Utbildning

Det är ett akademiskt yrke: högskolestudier i kemi och miljökunskap krävs.

Exempel på en lämplig utbidning för miljökemist är en kandidatexamen i kemi och en kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd. Vidarestudier på masterprogrammet i miljökemi med efterföljande doktorandtjänst kan leda till en forskarkarriär>> och man kan t.ex bli professor>> vid kemiska institutionen på ett universitet.