Miljökemist

Miljökemist

Som miljökemist forskar man på frågeställningar som har stor miljö- och samhällsrelevans. Exempel på intresseområde för en miljökemist är forskning om organiska miljögifters transport och öde i miljön samt om miljöteknik för rening av mark och vatten.

Temadag:
Världsmiljödagen (World Environment Day) är en temadag som firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar.

Utbildning

Det är ett akademiskt yrke: högskolestudier i kemi och miljökunskap krävs.

Exempel på en lämplig utbidning för miljökemist är en kandidatexamen i kemi och en kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd. Vidarestudier på masterprogrammet i miljökemi med efterföljande doktorandtjänst kan leda till en forskarkarriär>> och man kan t.ex bli professor>> vid kemiska institutionen på ett universitet.

Visste du att ...?
Försurning av haven är ett stort miljöproblem, som mest beror på ökad mängd koldioxid-gaser som finns i luften. Koldioxid löser sig upp i vattnet och försurar det. Koldioxid löser sig snabbare upp i vattnet när det är varmt, men "går ur" vattnet också snabbare i det varma klimatet. På de kallare bredgrader har dioxid svårare att lösa upp sig i vattnet men stannar också i vattnet under längre tid.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".

4 liknande yrke(n)