Kemiingenjör

Kemiingenjör

Som kemingenjör kan du jobba med allt från eldningsolja till läkemedel och miljövård. En kemiingenjör behöver ha kunskaper inom biokemi, genetik, cellbiologi, mikrobiologi och fysiologi.

Kemiingenjörer kan arbeta med med produktion och kvalitetskontroll eller med forskning och utredningar.

Den största delen av kemiingenjörerna arbetar inom den kemiska industrin. Pappers- och massaindustrin, verkstadsindustrin och läkemedelsindustrin är också stora arbetsgivare.

Som kemiingenjör kan du också arbeta inom sådana områden som livsmedel, textil, data, elektronik, kärnkemi, energi och miljövård. En kemiingenjör kan också arbeta med forskning på högskolor eller på ett företags utvecklingsavdelning. Det är vanligt att kemiingenjörer med några års yrkeserfarenhet ägnar sig åt marknadsföring och försäljning.

Biotekniker, som är en variant av "kemiingenjör" – studerar hur man kan använda molekylärbiologiska kunskaper i produktionen t ex hur man på bästa sättet får in rätt bakterier i livsmedelsprodukter, eller vilka bakterier eller växter som bryter ned farliga ämnen.

Läs mer om yrket Ingenjör>> och om yrken: BMA>>>, BMA inom fysiologi>>, Molekylärbiolog>> och Kemist>> samt om yrken inom miljövård>>.

1 liknande yrke(n)