Laboratorieingenjör inom kemiområdet

Laboratorieingenjör inom kemiområdet

En laboratorieingenjör analyserar och kontrollerar vad som finns i olika råvaror och kemiska produkter. Laboratorieingenjören kan också arbeta med forskning och utveckling av nya produkter, allt från läkemedel till målarfärg.
Laboratorieingenjörer kan arbeta bland annat inom den kemiska industrin, massa- och pappersindustrin, läkemedelsindustrin, men också på forskningsinstitutioner vid högskolor och universitet, vid sjukhus och på myndigheter. Inom den forskningsintensiva läkemedelsindustrin efterfrågas särskilt personer med forskarutbildning.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".

1 liknande yrke(n)