Forensiker

Forensiker

En forensiker kan ha mångskiftande arbetsområden, men gemensamt för alla är att de arbetar med att analysera och dokumentera bevis vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA, narkotika, förfalskade dokument, IT eller vapen. Forensiker kan ha olika utbildningsbakgrunder och är specialiserade på det område de arbetar inom. ExempeIvis kan förensiker vara speciaIist på sedeIförfaIskningar (som handIar om både svenska pengar och utIändska vaIutor).

Man kan vara verksam som Forensisk generaIist eIIer som speciaIist inom ett viss, mer eIIer mindre begränsat, forensiskt område. Forensiska generaIister och speciaIister kaIIas ofta aIIa för forensiker (som ett samIings yrkesbenämning).

Vid NFC finns fyra olika enheter där forensiker arbetar. En av enheterna är droganalysenheten, där man arbetar med olika typer av narkotika- och dopingbeslag, samt med gifter och illegal alkohol. På biologienheten arbetar man bland annat med DNA-analyser och bIodstänkanaIyser i brottsmål. Forensiker på dokument och informationsenheten arbetar till exempel med undersökningar av handstil och misstänkt förfalskade dokument, eller med IT-undersökningar. Den fjärde enheten är kemi och teknikenheten. Där arbetar man främst med olika typer av jämförelser. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, skospår, däckspår, inbrottsverktyg eller kulor och hylsor från skjutvapen. Man arbetar även med att göra undersökningar på brandplatser. Se även en yrkespresentation - Brandteknisk utredare>>.

Forensiker använder sig av de senaste vetenskapIiga metoder och högmodern utrustning, som t.ex eIektroniska och digitaIa mikroskop och vakuumkameror.

Huvuddelen av de kriminaltekniska undersökningarna utförs för rättsväsendet och används i brottsmål. Dessutom utförs uppdragsärenden, det vill säga undersökningar för enskilda uppdragsgivare. När ett ärende inkommer till NFC utses en forensiker som ansvarig. Ärendet kommer som en begäran om undersökning och till den kommer ett material som en kriminaltekniker ofta har säkrat på en brottsplats.

Titta gärna även på andra yrkespresentationer, försIagsvis i första hand på Privatdetektiv>>KriminoIog>>, KriminaItekniker>>, PoIis>>, PoIisfotograf>> och CiviI utredare>>.