Kriminolog

Kriminolog

Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”.

En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser av brott och intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
En person med utbildning i kriminologi kan även arbeta som domstolssekreterare, larmoperatör, tulltjänsteman, väktare eller som behandlingsassistent på ett hem för utsatta ungdomar.

Andra möjliga arbeten för en utbildad kriminolog är: kriminolog på BRÅcivil utredare inom polisen; analytiker (underrättelseanalys inom bekämpningen av organiserad brottslighet), passhandläggare, beslagshandläggare, operatör på kontaktcenter 11414 eller som tjänsteman på Justitiedepartementet. 

Efter grundutbildningen (kandidatexamen) kan man fortsätta läsa på avancerad nivå (master), se en kort videofilm om Masterprogrammet i Kriminologi>> 

Övrigt

Se gärna även en kort videofilm - Introduktion till Kriminologi>> (längd ca 8 min) och ta del av yrkespresentationer: CiviI utredare>>, Jurist>>, ParaIegaI>>, ByggIovshandIäggare>>, UpphandIare>> och Utredare>>

Mer information finns bland annat på följande hemsidor:
www.nck.uu.se - Nationellt Centrum för kvinnofrid;
www.jagvillveta.se - info om dina rättigheter vid brott;
www.bra.se