Rättsantropolog

Rättsantropolog

En rättsantropologsyrke hör till fysiologiska vetenskaper.

En rättsantropolog jobbar med identifiering av lik eller oigenkännbara kroppar, t.ex på grund av förruttnelse eller pga kroppen var utsatt för någon form av extrem påverkan, t.ex för bränning. Rättsantropologer kan identifiera kroppar via likets tänder, om de är relativt intakta men också via
ansiktskonstruktion eller via kunskap om de sjukdomar som kroppsresterna påvisar tecken av.

En rättsantropolog kan kanske bestämma kön, ålder, ras och tidspunkt för dödsfallet och rekonstruera om kroppen blivit svårt skadat. En antropolog jobbar för det mesta med skelettet men kan också jobba med kroppsvävnad. En antropolog ska kunna nästan alla ben i människokroppen utantill och känna till vanliga bensjukdomar som kan vara till hjälp vid identifiering. En antropolog kan jobba med mordutredningar men också vid historiska fall men det är för det mesta är det en kulturantropologsjobb om man inte tror att det handlar om ett mord eller om ett annat brott.

Utbildning

För att kunna jobba som rättsantropolog, måste man ha högre/akademisk utbildning (som man kan få på högskola eller universitet). Det kan vara svårt att hitta utbildningar i rättsantropologi i Sverige. >> En kurs som kan på sätt och viss klassas som "utbildning i rättsantropologi" finns i Örebro (uppgift från oktober 2017). 

Med en kombination av grundutbildningar inom några olika kunskapsområden t.ex. osteologi, arkeologi och kriminologi, borde det gå att komma in på utländska "högre" utbildningar.

Arbetsmarknad

Jobben för rättsantropologer är få och är vanligtvis svårare att få än inom arkeologin. Det finns endast ett fåtal rättsantropologer i Norden och de poliser som sysslat med forensisk arkeologi har oftast fått göra det på sin fritid.
En del osteologer gör uppdrag åt polis och rättsväsende, men vill man arbeta med "nyare kroppar", är det snarare medicin man ska läsa och specialisera sig inom patologi.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/fragor/hur-blir-man-raettsantropolog - läs svar på Fråga SYV;

2 liknande yrke(n)