Paleopatolog

Paleopatolog

Paleopatologer sysslar med identifieringen och beskrivningen av sjukliga förändringar i mänskliga skelett och skelettförändringars ämneshistorisk bakgrund samt deras förhållanden till moderna kliniska data. De studerar också konsekvenser av olika sjukdomstillstånd i människans historia och hur dessa kan relateras till olika arkeologiska problemkomplex.

De kan också arbeta med att fastställa, genom att analysera kvarlevor, dödsorsak vid "historiska dödsfall", det vill säga för personer som avled för många år sedan. Paleopatolog är en sort "arkeologisk patolog" som ställer en "försenad diagnos" och fastställer dödsorsaken. Paleopatologer drar sina slutsatser oftast baserade på de benrester som hittades eller fanns bevarade sedan innan (eftersom det är endast det som finns kvar som kvarlevor från människor som avled för många år sedan).

Du som är intresserad av yrket paleopatolog kanske också vill ta del av information om yrken Osteolog>>, Arkeolog>>Osteoarkeolog>> och Forskare>>.

Utbildning

Akademisk utbildning (det vill säga utbildning på högskolenivå - på en högskola eller ett universitet) krävs. Ofta är man i grunden Läkare, men man kan också "gå via" andra akademiska studier - i första hand via studier i kemi, biologi och kriminologi. Gedigna kunskaper i historia är ett stort plus om man vill satsa på att bli en peleopatolog. Relevanta kurser kan t.ex finnas som valbara inom Masterprogrammet* i arkeologi.

*Masterprogrammet är utbildning på högskola/universitet på avancerad nivå, dvs den utbildning som man kan komma in på efter det att man tar ut sin Kandidatexamen**.

**Kandidatexamen tar det minst tre år på heltid på högskolenivå (= 180 högskolepoäng) att uppnå kraven för.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/fragor/hur-blir-man-raettsantropolog - läs svar på Fråga SYV;

4 liknande yrke(n)