Antropolog

Antropolog

Antropologier studerar människosläktet och människan som en gruppvarelse. Antropologernas vanliga studieområden är dels ursprunget och utvecklingen av människosläktet genom historien, samt människans egenskaper och anpassning till olika livsmiljöer, dels mänskligt liv, beteende och relationer, ofta betraktade utifrån ett socialt eller kulturellt perspektiv.

Antropologi är nära relaterad till många andra vetenskapsområden och intresseområden och arbetsuppgifterna som en antropolog har kan delvis flyta in i andra yrken som t.ex etnograf, etnolog, arkeolog, sociolog, paleontolog, geograf, geolog, ekolog, läkare, forskare inom medicin (anatomi och/eller fysiologi), demograf, religionsvetare, kognitionsvetare, psykolog (bland annat evolutionspsykolog), humanetolog, historiker, ekonom, statsvetare, filolog, lingvist med mera.

Karriär och arbetsmarknad

Det finns olika inriktningar inom antropologin t.ex fysisk antropologi och paleoantropologi; de flesta antropologer som söker sig utanför den akademiska världen, arbetar oftast med PR och marknadsföring eller biståndsutveckling för antingen myndigheter eller biståndsorganisationer, med organisationsutveckling av företag, med hälsofrågor, integration, stadsplanering och administrativa arbetsuppgifter.

Det finns även de antropologer som driver egna företag där den antropologiska metoden ligger i centrum av företaget verksamhet.

Visste du att...?
Förutom homo sapiens och neandertalare, fanns det ännu fler människotyper; en av dem fick namnet "denisovan". Denisovans, som levde för ca 80 tusen år sedan, har, precis som neandertalare, dött ut. Den andra - homo floresienses och det är oklart när den arten dog ut. Men för 30 tusen år sen tros vi, homo sapiens - vara en ensam överlevande människoart. 

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".