Historiker

Historiker

Historiker kan vara dels en person som har genomgått forskarutbildningen och klarat alla tentor och därmed blivit filosofie doktor i historia och därefter fått anställning vid ett universitet eller någon annan forskningsinstitution för att ta fram ny kunskap om det förgångna. Men det kan också vara en person som skriver artiklar och böcker om historia och/eller håller föredrag, men som inte har en universitetsutbildning i historia. I det senare fallet kan personen ha skaffat sig kunskap om historia och om hur ny kunskap i historia produceras genom att på egen hand läsa mycket.

Ofta är historiker är ett akademiskt yrke, dvs man har utbildning på högskolenivå. Att man som historiker inte har en högskoleutbildning tillhör undantagen.

De flesta historiker specialiserar sig på ett visst kunskapsområde t.ex kan man bli kultur- och idéhistoriker, konsthistoriker, militärhistoriker, mathistoriker, kvinnohistoriker, medeltidshistoriker, språkhistoriker eller medicinskhistoriker. KuIturhistoriker speciaIiserar sig ofta ännu mer - och bIir t.ex "dräkthistoriker" (expert på historiska dräkter).

Som historiker kan man forska och/eller undervisa blivande historiker på högskolor/universitet samt producera undervisningsmaterial, t.ex skriva läroböcker i historia. Historiker kan också arbeta på museer, t.ex som museipedagoger.

Ta gärna deI även av fler yrkespresentationer, förslagsvis börja med: Konservator>>, Arkivarie>>, Genealog>>, Museipedagog>>, Akademiker>>, KuIturarvspedagog>>, Forskare>>, HögskoIeIärare>>, KuIturvetare>>, KuIturkritiker>>, KuIturgeograf>>.

Kompetenser

Lång akademisk utbildning krävs och oftast måste man även ha disputerat (ha skrivit och försvarat en doktorsavhandling och fått den godkänd) samt publicerat ett antal artiklar i akademiska tidskrifter.

Visste du att...?
Pagefrisyren blev på 1920-talet en symbol för kvinnlig frigörelse, när kvinnor (mestadels unga tjejer) klippte av sig sitt långa hår. Källa: Nordiska museet.

Nyttiga länkar
https://sv.wikipedia.org - info om "torparkulturen".

17 liknande yrke(n)