Auktionist

Auktionist

Auktionister kan arbeta på auktionsfirmor och auktionshus.

Auktion är en metod med försäljning och köp via budgivning (prisförslag) under en begränsad tid, där den som bjuder högst får köpa varan. Traditionella slagauktioner bedrivs i Sverige bland annat av Bukowskis, Stockholms auktionsverk och Uppsala auktionskammare. Christie's och Sotheby's är exempel på stora Internationella auktionshus. Nätauktioner (som också kallas för internet- eller webbauktioner) har idag blivit mycket populära. Köp och försäljning på en nätauktion sker via nätet, men reglerna är ofta ungefär desamma som vid traditionella auktioner.

Se gärna även andra yrkespresentationer - ex. Konsthandlare>>.

Utbildning

Auktionister kan ha mycket varierande utbildningsbakgrunder.