Antikhandlare

Antikhandlare

Antikhandlare är experter på äldre föremåls värde. De köper in och säljerantikviteter såsom kläder, böcker, husjeråd, möbler, konstföremål av olika slag, tavlor, smycken, porslin, allmogeföremål, keramik mm.

Majoritet av antikhandlare är egnaföretagare och/eller konsuter som säljer sina tjänster som experter på "äldre föremål" och deras värde. De kan göra värdering av föremål även vid behov hemma hos kunder vilket är nästan "ett måste" om det är t.ex stora möbler, stora musikinstrument (som t.ex piano) eller stora mängder föremål som ska värderas. Många antikhandlare äger små eller medelstora antikaffärer där de tar emot kunder, köper in och sälljer aktiviteter vidare - till andra kunder. Antikhandlare brukar också föra register över sina stamkunder och över samlare av olika sortens föremål och kontaktar dem när de får in "rätt sak" som just den samlare borde bli intresserad av.

En antikhandlare behöver för att lyckas i sin yrkesroll ha gedigna kunskaper på flera olika områden såsom bland annat hantverk och historia. Hen behöver också vara ärlig, noggran och ha ett välutvecklat affärssinne samt även vara en duktig förhandlare (för att kunna förhandla till sig förmånliga priser på de saker de köper). Antikhandlare behöver också vara en duktig säljare, dvs vara bra på att attragera kunder och kunna sälja föremål vidare till högre priser (för att kunna livnära sig på mellanskillnaden mellan inköpspriset och slutpriset).