Konservator

Konservator

Konservatorers uppgift är att förhindra och förebygga nedbrytningen av äldre föremål genom att vårda, konservera, restaurera och preparera dem. Föremålen kan vara allt från målningar och enstaka arkeologiska fynd till interiörer eller delar av byggnader.

Det finns många olika slags konservatorer. De kan till exempel arbeta med målningar, textilier, möbler, arkeologiskt material, kyrkor och andra byggnader.

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se

6 liknande yrke(n)