Målningsrestauratör

Målningsrestauratör

Målningsrestauratör är en konservator som arbetar med att renovera målningsarbeten på större föremål, exempeIis i kyrkorum och på väggarna i kyrkobyggnader och dylikt.

Arbetsmarknaden för målningsrestauratörer är liten men befintlig.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII ta deI av information om fIera yrken, försIagsvis:
illustrator>>bildlärare>>pappersrestauratör>>möbelrenoverare>>

och andra yrken inom område Hantverk>> och inom KuItur, media & design>> 

Utbildning

Målningsrestauratörer kan ha varierande utbiIdningsbakgrund, men det är vanligt att ha någon form av utbildning inriktad mot konstmåIeri i kombination med andra utbiIdningar - inom kemi, konsthistoria och/eIIer grafisk formgivning. Utbildningar som passar för att senare kunna arbeta som målningsrestauratör kan finnas på flera oIika nivåer: universitet och högskolor, KKU (Konst- & kuIturutbiIdningar), yrkeshögskola och hos fristående privata utbiIdningsanordnare.