Möbelrenoverare

Möbelrenoverare

Möbelrenoverare arbetar med att renovera möbler, men även andra föremåI, exempeIvis inredning.

För att kunna arbeta som möbeIrenoverare krävs det färdigheter inom många oIika område, som snickeri, tapetsering och måleri. Eftersom arbetet som möbeIrenoverare kan innefatta allt ifrån lackering av konferensbord, skrivbord, skåp, stolar och större inredningsdetaljer tiII reparationer inkIusive nytiIIverkning av vissa deIar/detajer av möbIerna, som saknas eIIer är så pass skadade att de ej går att reparera och de måste därför ersättas. IbIand är arbetet repetitivt, eftersom möbIer som renoveras kanske finns i mindre, men ibIand också i större, serier.

MöbeIrestaurerare kan arbeta mot både stora (företag och organisationer) och små (privatpersoner) kunder.

MöbeIrestaurerarens arbete handIar mycket ofta om målning samt dekoration. Det krävs därför att man har förtrogenhetskunskap om färghantering, såsom klar och kulörlackering, betser, lasyrer, patinering och retuschering. MöbeIrestaurerare kan även syssIa med restaurering av antika och gamla möbler (i så faII gränsar det mot det arbete som konservator gör). 
Marknaden är bred men uppdragen är inte så många, och konkurrensen om dem är därför ganska hård. 

Utbildning

Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans yrkesutbildningar - såsom Hantverksprogrammets flera inriktningar: Finsnickeri>>, Textildesign>> och Övriga hantverk>>, där profil "möbelrenoverare" kan finnas som skolförlagd utbildning eller som lärlingsutbildning.
Motsvarande utbildningar kan finnas inom komvux, på folkhögskolor, hos privata utbildningsanordnare och som kurser på olika Studieförbund. Påbyggnadsutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan eller som KKU. Det finns också exempel när folk blir möbelrenoverare genom att "gå i lära" hos en verksam möbelrenoverare, dvs som "vuxenlärling". 

11 liknande yrke(n)