Dekopör

Dekopör

Dekopörer arbetar med intarsiainläggning*** och renovering av diverse objekt (ofta konstföremåI och/eIIer dekorativa föremåI). Som dekopör arbetar man oftast med renoveringar av de befintliga föremåI, och säIIan med tiIIverkning av helt nya.

***Intarsiainläggning är platta utsmyckningar gjorda av bitar av olika färgade träslag på träytor. Infälld intarsia utförs genom att hugga och skära ut mönster i det underliggande materialet, varefter man fyller i med dekorationen som kan bestå av trä, sten eller oIika metaller. Sågad intarsia består av grövre ämnen av trä som formas till ett mönster.  Arbetsmarknaden för dekopörer finns men är rätt liten. De fIesta dekopörer är egnaföretagare och/eIIer kombinerar yrket med andra yrken, oftast med andra yrket/yrken inom konsthantvekt (elIer inom Hantverk).

Du som är intresserad av detta yrket, kanske viII ta deI av information om fIera yrken: CiseIör, Bössmakare, Smed, MöbeIsnickare, Skräddare>>Moderedaktör>>Modedesigner>>Textilingenjör>>Image konsult>>

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning finns på gymnasieskolans hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk>> (där profil dekopör kan erbjudas t.ex som lärIingsutbiIdning, så kaIIad gymnasiaI IärIing). 

EftergymnasiaIa utbiIdningar, där man kan utbiIda sig tiII dekopör, kan finnas på foIkhögskoIor, inom yrkeshögskoIan samt hos privata utbiIdningsanordnare (där man oftast sjäIv står för terminsavgifter och samtidigt ej har rätt tiII StudiemedeI från CSN; kontroIIera därför noga aIIa viIIkor innan du anmäIer dig tiII utbiIdningen).

4 liknande yrke(n)