Träbildhuggare

Träbildhuggare

Som bildhuggare skapar du vackra dekorationer, ornament och föremål i trä. Tillgången till skickliga träbildhuggare som kan utsmycka och vårda möbler och interiörer är av mycket stor betydelse för människans kulturella uttryck och arv. 

Träbildhuggare kan producera bildhuggeriarbeten efter förlaga, till exempel för möbelindustrin. De kan även rita och producera egna produkter. 

Arbetsmarknad
De flesta träbildhuggare arbetar som egna företagare/entreprenörer. Men det finns också exempel på när en träbildhuggare kombinerar eget företagandet med en anställning inom till exempel möbelsnickeribranschen, dvs man är både träbildhuggare och möbelsnickare. Som träbildhuggare kan man också specialisera sig inom ett viss område, t.ex som Xylograf>> 

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans Hantverksprogrammet, inriktning Finsnickeri>> Motsvarande utbildning kan finnas inom komvux (vuxenutbildningen). Utbildning till träbildhuggare kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se

2 liknande yrke(n)