Metallrestauratör

Metallrestauratör

Metallrestauratörer är hantverkare som arbetar med att renovera diverse metallföremål och metallinslag (på möbler, väskor, skor och andra föremål).

Arbetsmarknaden för metallrestauratörer är liten men befintlig. Många metallrestauratörer är egnaföretagare. Det kan vara problematisk att hitta var man kan utbilda sig till en metallrestauratör. Utbildning kan finnas inom yrkeshögskolan inom "smala hantverksyrken" eller inom "traditionella hantverk" alternativt inom "lärlingsutbildning för hantverkare".

Man kan också utbilda sig genom att "gå i lära" (som vuxenlärling) hos en verksam metallrestauratör.

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se