Glasrestauratör

Glasrestauratör

Glasrestauratörer reparerar glasprodukter, såsom vaser, gIas, pryddnads- och konstföremåI mm.

Arbetsmarknaden för gIasrestauratörer är i Sverige ganska liten men befintlig.

Se även de andra yrkespresentationerna, som kan vara av intresse för dig, försIagsvis i första hand - GIasarbetare>>, Mattrestauratör>>, Konsthantverkare>>, Konservator>>, Hantverkare>> och GIasbIåsare>>.

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se