Samhällsgeograf

Samhällsgeograf

Samhällsgeograf behöver skaffa sig kunskaper och förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv.

Som samhällsgeograf studerar du människans samspel med sin omgivande värld. Särskilt fokus läggs på människors ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter och processer i relation till platser och geografiska områden. Bland annat studerar samhällsgeografer hur människor organiserar och utnyttjar jordytan och dess resurser. Alltifrån urbana miljöer till landskap, regioner, länder och globala processer studeras. Samhällsgeografi omfattar många ämnesgrenar.

Som utbildad samhällsgeograf kan du arbeta som till exempel:

Samhällsplanerare>>

Forskare>>

Utredare>>

omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg eller chef inom privat eller inom offentlig sektor eller så kan du arbeta inom pedagogik/undervisning, som t.ex lektor (högskolelärare) eller för att producera undervisningsmaterial (bland annat läroböcker).

Det är ett akademiskt yrke, det vill säga högskoleutbildning krävs.