GIS-utvecklare

GIS-utvecklare

GIS-utveckIare kopplar samman geografisk IT med den mobila tekniken. Hen förstå, administrera och tillämpa geografisk informationsteknik (GIT), samt skapar egna geografiska informationssystem (GIS) i både desktop-, webb och mobil miljö. GIS-utveckIare kan arbeta inom många olika branscher för att de har:

Kunskaper inom GIS-plattformarna (som t.ex ArcGIS for Desktop och MapInfo Pro);
Kunskaper om objektorienterad programmering med fokus på GIT/GIS-tillämpning;
Djup förståelse för uppbyggnad och arkitektur hos ett komplett GIS;
Kunskaper om tekniken bakom mobila appar;
Mätmetodik med totalstation och GPS
samt processer kring planering och genomförande av projekt.

Yrkesroller/Arbetsmarknad
GIS-utveckIare kan ha många yrkesroller, bland annat GIS-samordnare, projektledare, applikations-/systemutvecklare, konsult, samhällsplanerare, mättekniker, med flera. Som utbiIdad GIS-utveckIare kan få jobb inom branscher såsom konsultfirmor, statliga myndigheter, kraftbolag, försäkringsbolag, banker, kommuner och länsstyrelser, transportbolag, företag inom marknadsföring, telekom, spelbranschen, med mera.

Kolla gärna in några filmer som du hittar här>>.

Utbildning

ReIevanta utbiIdninar finns på högskoIenivå samt kan också finnas inom yrkeshögskoIan.

4 liknande yrke(n)