Handläggare

Handläggare

Handläggare är i grunden Administratör. Som handläggare kan man vara anställd inom olika branscher, exempelvis på Försäkringskassan, på andra Myndigheter, på olika företag och inom olika organisationer.

Uppgifterna varierar kraftigt, beroende på var man är anställd. Det gemensamma för alla handläggare är att de utför någon form av administrativa arbetsuppgifter och det gäller att vara effektiv när man utför "kontorsarbete" som ofta är "pappersarbete" men som kan till största delen utföras på dator men en hel del "riktigt papperarbete" förekommer fortfarande (t.ex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommunicerar med sina kunder via "gammaldags" papperbrev).

Utbildning

Utbildningskraven för handläggare varierar, beroende på arbetsplats och exakt vad jobbet går ut på. Ofta räcker det med "allmän gymnasiekompetens" men ibland krävs det någon form av eftergymnasial utbildning: på högskola eller på yrkeshögskola. Introduktion, upplärning och vidareutbilding sker ofta på arbetsplatsen direkt.