Administratör

Administratör

En administratörs arbetsuppgifter kan variera från att självständigt författa brev och sammanställa rapporter till att ge service till andra personer och vara företagets ansikte utåt.
God samarbetsförmåga och serviceintresse är viktiga egenskaper. En administratör assisterar, biträder eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt har kan en administratör ha ansvar för egna arbetsuppgifter och projekt.
Sinne för detaljer, ordning och struktur är viktigt för administratören som samordnar så att allt finns på rätt plats vid rätt tid. Yrkesrollen pendlar mellan ett arbete i bakgrunden och att ha många kontakter utåt. På ett litet företag eller organisation kan administratören vara ”alltiallo”, medan man på ett större företag eller organisation kan vara specialiserad på ett fåtal uppgifter. Utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet är också avgörande för vilka uppgifter man arbetar med.

Utbildning

Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på exempelvis Handels- och administrationsprogrammet som är ett yrkesprogram med två inriktningar.

Utbildningskraven för administratörer varierar beroende på roll och inriktning. Till vissa tjänster kan det krävas utbildning på högskolenivå. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Administratörens arbete kräver ständig vidareutbildning i data, språk och ekonomi. Det är en fördel att komplettera sin utbildning med exempelvis marknadsföring, layout, juridik eller kunskaper om informationsteknologi och informationssökning. Att behärska dataprogram både för textbehandling och hantering av löner och bokföring är ibland nödvändigt för assistenten, beroende på vilken arbetsgivare man har.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara fortsatt hård konkurrens om jobben som administratör och sekreterare under de närmaste fem till tio åren. Det finns många tjänster som administratör och sekreterare, men också många som söker dem. Att ha god datavana och goda språkkunskaper är värdefullt och ökar chanserna till att få jobb inom detta yrke.

Nyttiga länkar
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.;
https://via.tt.se/pressmeddelande/svensken-drommer-om-att-bli

20 liknande yrke(n)