HR-administratör

HR-administratör

Human resources (förkortas HR) kallas hanteringen av ett företags mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och organisation.

Som HR-administratör arbetar du främst inom administration, personaladministration och relevanta program.
Arbetsuppgifterna kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek men vanliga uppgifter kan vara ta fram information eller sammanställa statistik, delta i utredningar, lönefrågor, rekryteringsarbete, och administration av anställningskontrakt.

Utbildning

HR-administratörer kan ha varierande utbildningsbakgrund. Lägst gymnasiekompetens (helst från Handels- och administrationsprogrammet eller från Ekonomiprogrammet) men allt oftare efterfrågar arbetsgivare någon form av eftergymnasial utbildning: från högskola/universitet eller från Yrkeshögskola.

Visste du att...?
En person med HR-kompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken (uppgift från maj 2017).

 

 

1 liknande yrke(n)