HR-specialist

HR-specialist

De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar, till exempel: organisationsutvecklare, HR-utvecklare, HR-konsult, HR-administratör, HR-assistent, personalutvecklare, personalansvarig, personalsekreterare, personaltjänsteman och personaladministratör.

HR - är ett engelskt begrepp, ”Human Resources” det vill säga närmast ”personalresurser” och betecknar den kompetens som finns i företaget eller i organisationen.

På större företag är det vanligt att specialisera sig inom något område, till exempel Rekrytering eller Kompetens- och Ledarutveckling. På mindre företag är det vanligt att en och samma person arbetar med alla typer av personalärenden.

Det fanns år 2014 cirka 16 000 (uppgift från Yrkesregistret, Statistiska Centralbyrån) anställda personal- och HR-specialister i Sverige.
Som HR-Specialist kan antingen bli anställd på ett företag eller erbjuda sina tjänster som konsult. Som personalansvarig, anställd i en organisation är man arbetsgivarens representant och i arbetet kan det i så fall ingå att representera företaget (eller organisationen) på till exempel rekryteringsmässor, arbetsmarknadsdagar och andra evenemang.

Utbildning

Högskoleutbildning krävs. Exakt vilken utbildning som leder till att man kan få jobb som HR-specialist, är svårt att svara på: det finns många olika passande högskoleutbildningar, t.ex kan man ta generell kandidatexamen med påbyggnadsutbildning i Arbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer.

Visste du att...?
En person med HR-kompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken (uppgift från maj 2017).

Nyttiga länkar
www.oru.se/kommunikations--och-hr-chef

3 liknande yrke(n)