HR-partner

HR-partner

Cheferna på företag och inom organisationer behöver stöd med olika personalfrågor, från rekrytering och utveckling till villkorsfrågor och avveckling. Och det är på det område som man som HR-partner bidrar med sin kompetens.

Om du arbetar som HR-partner har du som uppdrag att implementera, driva och följa upp HR-processer i verksamheten. Det innebär att utifrån verksamhetens behov vara en konsultativ/rådgivande partner och ge stöd till chefer och ledningsgrupper i att ständigt förbättra och utveckla såväl organisationens som medarbetarnas prestationer.

För att lyckas som HR-partner krävs såväl kreativ som analytisk förmåga och ibland nytänkande, då arbetsuppgifterna kan vara komplicerade. Du behöver också ha god förmåga att prioritera.

Rekommenderad bakgrund: Personalvetarutbildning alternativt beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå om 180 högskoelpoäng (motsvarar 3 års studier på högskolenivå på heltid).

Erfarenhet: Ca 3-4 år inom yrkesområdet HR.

Visste du att...?
En person med HR-kompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken (uppgift från maj 2017).