Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare

Att vara noggrann och ha intresse för språk är viktigt för den medicinska sekreteraren som bland annat skriver patientjournalerna inom hälso- och sjukvården. Servicekänsla och intresse för människor är egenskaper man bör ha för att passa som medicinsk sekreterare. Medicinska sekreterare har många och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård vid sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Även på privata mottagningar, inom läkemedelsindustrin och vid medicinska forskningsinstitutioner finns läkarsekreterare. Det är också vanligt att man kallas för läkarsekreterare eller vårdadministrativsekreterare (eller vårdadministratör). Att föra protokoll vid möten och konferenser kan ingå i arbetet liksom administrativa uppgifter, till exempel arbete med statistik, budget, och personalrapportering.

En arbetsuppgift för medicinska sekreterare som arbetar inom slutenvården är att tillsammans med läkaren klassificera diagnoserna rätt enligt DRG (Diagnos Relaterade Grupper) . Att arbeta med detta kräver vidareutbildning och blir allt vanligare eftersom den ersättningen som vårdenheten får för behandlingen av patienten, baseras på DRG-klassificeringen.

Utbildning

Ett flertal yrkeshögskoleutbildningar finns på olika platser i Sverige under benämningar som "sekreterare inom hälso- och sjukvård", "medicinsk dokumentation" eller vårdadministration.
Bra förberedande grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans program, bland annat på VO, Vård- och omsorgsprogrammet och på HA, Handels- och administrationsprogrammet (i första hand på inriktningen Administrativ service).

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir liten konkurrens om jobben som medicinsk sekreterare under det närmaste året. De flesta nyutbildade går direkt ut i arbete. Besparingar inom en del landsting kan dock påverka arbetsmarknaden negativt. Arbetslösheten bland Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. är mycket lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 98 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Nyttiga länkar
www.yhguiden.se/resultat - se en lista på svenska yrkeshögskoleutbildningar som leder till examen som Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör eller Hälso- och sjukvårdsadministratör.

1 liknande yrke(n)