Genusvetare

Genusvetare

Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen.
Som genusvetare är man samhällsvetare med en stark spetskompetens.

Många svenska myndigheter arbetar idag aktivt med jämställdhet, mångfald och normkritik. Sida, FN och flera andra internationella organisationer betonar behovet av genusanalyser, vilket medför att genusfrågor kommer att bli alltmer centrala i internationellt fredsarbete, biståndarbete och arbete för mänskliga rättigheter. Men en genusvetare är också samhällsvetare i bredare bemärkelse och är därför aktuell för en mängd tjänster såsom handläggare, utredare, jämställdhetssamordnare, lärare, föreläsare, doktorand, journalist/reporter, informatör, kvinnojoursmedarbetare, entreprenör/egenföretagare, projektledare, personalvetare och forskare.

Genusvetenskap är inte något för den som i första hand vill läsa till ett specifikt yrke. Utbildar man sig till genusvetare får man bred kompetens med spets, profil och samhällsrelevans. Dessutom innebär kandidatprogrammet i genusvetenskap stor möjlighet för studenten att profilera sig inom kunskapsområdet, och numera även möjligheten till praktik för att förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken och skaffa värdefulla kontakter.

Exempel på en genusvetares arbetsuppgifter är:

- Jämställdhetsarbete inom förvaltningar, organisationer och företag; /se t.ex yrkespresentation JämstäIIdhetssamordnare>>/
- Arbete med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv;
- Biståndsarbete;
- Informationsarbete;
- Samhälls- och kulturjournalistik;
 och CSR - Corporate Social Responsibility.

Mer information i ämnet finns bland annat på http://kvinnofolkhogskolan.se och www.genus.lu.se