Jämställdhetssamordnare

Jämställdhetssamordnare

Jämställdhetssamordnare har ett strategiskt uppdrag och deras arbetsuppgifter är att leda, utveckla, följa upp och samordna jämställdhetsarbetet gentemot såväl medborgare och brukare som medarbetare inom en kommun. Hen planerar och leder det interna jämställdhetsarbetet och det främjande arbetsmiljöarbetet. Hen arbetar också för en jämställdhetsintegrerad budget samt planerar och ofta även genomför de nödvändiga utbildningsinsatser.

Jämställdhetssamordnare agerar utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv, då hen behöver arbeta med jämlikhet och social hållbarhet i det längre perspektivet. De personliga egenskaper som krävs är kreativitet och nytänkande,mycket god samarbetsförmåga och ett lärande förhållningssätt. Det är viktigt att en jämställdhetssamordnare kan uttrycka sig väl i tal och skrift i första hand på svenska men även på engelska.

Utbildning

För att kunna få jobb som jämstäIIdhetssamordnare krävs det relevant akademisk examen samt dokumenterad erfarenhet och kunskap kring jämställdhet och jämlikhet/jämställdhetsfrågor. Kunskap och erfarenhet av arbetsmiljö- och hälsofrågor samt erfarenhet av utbildningsinsatser är meriterande.

Övrigt

Jämställdhetsmyndighet, som kommer att ha 75 medarbetare, kommer att starta sin verksamhet i Göteborg 1 jan 2018. Information om det kan man läsa på www.regeringen.se

Se också gärna information om följande yrken: Samhällsvetare, Samhällsvägledare, Projektledare, Akademiker, Genusvetare och Koordinator.

Relevant information kan även finnas på www.allbright.se

3 liknande yrke(n)