Jurist

Jurist

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och tolka lagar och avtal. "Juridiska arbetsuppgifter" finns i alla branscher.

Vanligast är att som jurist göra utredningar, förhandla, granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar.

Arbetsuppgifterna skiftar väldigt mycket beroende på vilket område man jobbar inom. Man kan t.ex arbeta som Förtagsjurist>>, Verksjurist>>, Affärsjurist>> eIIer så kan man arbeta som Utredare>> på någon myndighet, t.ex som Utredare på Försäkringskassan elIer som Civil utredare hos Polisen. Man kan eventueIIt också få uppdrag som konkursförvaItare. ViII man undervisa i juridik på gymnasiet, kan man genom PPU (praktisk-pedagogisk utbiIdning) bIi behörig Iärare i juridik på gymnasiet, se information om yrket ÄmnesIärare. Andra yrken som man kan vara verksam inom med grundutbiIdning "jurist" - är Kronoinspektör, Ombudsman och God man.

Arbetsuppgifter

Basen för juristen arbete är att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problemet.
Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling. Man bör ha lätt för att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.
Att förhandla och företräda ett någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Juristen företräder sin uppdragsgivare när avtal och kontrakt ska tecknas. Juristen kan företräda en privatperson, organisation eller en folkgrupp.
Att fatta beslut hör till arbetet för många jurister. Ofta rör det sig om beslut som får stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi eller medborgarskap och för den som fattar beslutet innebär det ett stort ansvar.
Att ge råd till uppdragsgivaren ingår också ofta i juristen arbete. Det kan ex gälla avtal eller tvister. Juristen bör ha utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska språket. Logiskt och sakligt tänkande är också viktigt. En jurist bör även kunna skapa kontakt med och lyssna på andra människor samt sätta sig in i deras situation.

Jurister arbetar inom diverse olika verksamheter - exempelvis på KFM>>>, på Datainspektionen och som Konsumentvägledare>>, Konsumentombud och som Barn- och elevombudet>>
Skolinspektionen eller som DO>>.

Utbildning

Högskoleutbildning krävs. Juristprogrammet på svenska högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid. Se gärna två korta videofilmer om juristutbildningen, snabblänkar till filmerna finner du här>> och här>>.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Övrigt

En jurist kan vidareutbilda sig (genom studier och praktik) och bli t.ex en rådman, en tingsfiskal eller en domstolssekreterare i en domstol. Den gemensamma nämnaren för medarbetare inom Sveriges Domstolar är att man får sätta sig in i de mest skiftande arbetsområden, ha kopplingen till verkligheten, vårt samhälle och människor.

Med juristexamen kan man på sikt bli bland annat Domare, Åklagare, Advokat eller Kronofogde.

Intressant för dig information kan även finnas på föIjande sajter:
www.brottsoffermyndigheten.se

www.bris.se

http://foreningentillsammans.se

www.amnesty.se

http://kris.a.se