Kronoinspektör

Kronoinspektör

Som kronoinspektör är du anställd på en kronofogdemyndighet, som bland annat ser till att myndigheter, företag och privatpersoner får betalt för sina krav. Eftersom arbetet innebär kontakt med människor som befinner sig i ekonomiskt besvärliga situationer, är det viktigt att kunna kommunicera och samarbeta med människor.

Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder. Det kan gälla allt från obetalda skatter till obetalda hyror eller mobiltelefonräkningar. 

För att trivas i yrket som kronoinspektör är det viktigt att ha stort intresse för människor och god kännedom om samhället.

Utbildning

Kronoinspektörsaspiranter utbildas internt på kronofogdemyndigheten.
För att bli antagen som kronoinspektörsaspirant krävs att man har studerat juridik, ekonomi eller beteendevetenskap på högskolan under minst tre terminer, 90 högskolepoäng (60 poäng enligt det tidigare systemet). För information om högskoleutbildningar, se högskolornas gemensam hemsida - www.studera.nu Att man är svensk medborgare och har körkort för personbil är också ett krav för att kunna bli antagen som kronoinspektörsaspirant.

Nyttiga länkar
www.brottsoffermyndigheten.se - info om IBD, Internationella Brottsofferdagen;
www.tillvaxtanalys.se - Statistik om nystartade företag och konkurser.

3 liknande yrke(n)