Kronofogde

Kronofogde

Som kronofogde har du ett självständigt och ansvarsfullt juridiskt arbete. Du kan till exempel arbeta i den direkta indrivningsverksamheten eller ha specialuppgifter och arbeta med försäljning av fast egendom eller med tillsynen av konkurser. Arbetet innebär många kontakter med privatpersoner, företag och andra myndigheter.

Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder. Det kan gälla allt från obetalda skatter till obetalda hyror eller mobiltelefonräkningar. 

För mer information se www.kronofogden.se - Kronofogdemyndigheten förkortas ofta tiII KFM.

Utbildning

För att bli antagen som Kronofogdeaspirant måste man först skaffa sig Juristexamen. Andra krav är att man är svensk medborgare, har körkort samt är notariemeriterad (eller har erfarenhet som anses vara likvärdig). Under det första året får kronofogdeaspiranten intern utbildning som omfattar 45 veckor varvad teori och praktik.

Notariemeriteringen innebär att under två år tjänstgöra vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Ett halvår av tjänstgöringstiden kan ibland ske vid åklagar- eller kronofogdemyndighet, Skatteverket eller eventuellt någon annan myndighet. Konkurrensen om notarietjänsterna gör att det krävs höga betyg från juristutbildningen för att bli antagen.

Nyttiga länkar
www.tillvaxtanalys.se - Statistik om nystartade företag och konkurser.

6 liknande yrke(n)