Affärsjurist

Affärsjurist

En affärsjurist är i grunden ofta en utbildad jurist med juristexamen, men inte alltid. En affärsjurist behöver ha både juridiska och ekonomiska kunskaper men det räcker inte med att endast ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Man ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut.

En affärsjurist fungerar ofta som en rådgivare i större eller mindre affärstransaktioner, det kan t.ex gälla vid försäljning av företag. Affärsjuristar kan också vara rättegångsombud i kommersiella tvister i domstol. Dessutom kan en affärsjurist också arbeta med skatterådgivning och utlandsetableringar. 
Förenklat förklarat arbetar en affärsjurist med juridiska och ekonomiska beslut och effekten av besluten.

Affärsjurister har fördjupade kunskaper inom civilrätt, redovisning och finansiering, och genomför ofta projekt som tar hänsyn till både ekonomiska och juridiska aspekter. 
Ekonomi och juridik i en spännande förening – affärsjurister har möjlighet att skaffa sig en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Affärsjurister kan arbeta i varuproducerande företag, i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, konsultbyråer, juridiska byråer eller inom handel, transport och spedition. Andra möjligheter är att jobba för branschorganisationer, intresseorganisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk, kommun och landsting anställer också affärsjurister.

Färdigheter

En affärsjurist behöver kunna samarbeta över yrkesgränser, argumentera för sin ståndpunkt och omsätta sina juridiska kunskaper i praktiken. 

Utbildning

För att arbeta som affärsjurist behöver man antingen ha en juristexamen eller masterexamen från ett affärsjuridiskt program på högskolenivå.
Juristexamen får man efter med godkända resultat avslutade studier på juristprogrammet. På Studera.nu kan du hitta infomration om var i Sverige utbildning till jurist finns. Utbildningen är 4,5 år. 
Man kan även läsa kandidatprogrammet Affärsjuridik på Linköpings Universitet, 3 år (utbildningen ger ingen juristexamen utan ger en kandidatexamen i affärsjurdik) men de flesta studerande fortsätter läsa i två år till - och tar masterexamen i affärsjuridik.
I dagens läge (mars 2017) räcker det inte med kandidatexamen om man vill få ett kvalificerat arbete som affärsjurist; man bör alltså räkna med att utbildningen tar 5 år om man ska ha fördjupning inom relevant område. Se vilka kurser man kan läsa på masterprogrammet i affärsjuridik: Kredit & obeståndsrätt; EU Law: The International Market; Börsrätt; Internationella skatter; Miljörätt; English för lawstudent; Civilprocesser; Förtagsskatter; Skiljeförfarande; EU-skatter; Lex mercatoria; Aktiebolagsrätt; Upphandlingsrätt; Immaterialrätt i den digitala världen; Skadeståndsrätt; Am. Business Law; Företagsförs.rätt; Comparative Law; och man avslutar med Masteruppsats och med en 10-veckors Praktik.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Övrigt

Juristexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Laws.

Nyttiga länkar
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world.

6 liknande yrke(n)