Affärsjurist

Affärsjurist

En affärsjurist är i grunden en utbildad jurist.

En affärsjurist fungerar ofta som en rådgivare i större eller mindre affärstransaktioner, det kan t.ex gälla vid försäljning av företag. Affärsjuristar kan också vara rättegångsombud i kommersiella tvister i domstol. Dessutom kan en affärsjurist också arbeta med skatterådgivning och utlandsetableringar. 
Förenklat förklarat arbetar en affärsjurist med juridiska och ekonomiska beslut och effekten av besluten.

Färdigheter

Som affärsjurist behöver du juridiska och ekonomiska kunskaper. Men du ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut.

Utbildning

För att arbeta som affärsjurist behöver du en juristexamen. Juristexamen får du efter avslutade studier på juristprogrammet. På Studera.nu kan du hitta infomration om var i Sverige utbildning till jurist finns. Utbildningen är 4,5 år. 
Du kan även läsa kandidatprogrammet Affärsjuridik på Linköpings Universitet, 3 år (utbildningen ger ingen juristexamen istället en kandidatexamen i affärsjurdik).

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.