Konkursförvaltare

Konkursförvaltare

Ett bolag eller en person som inte kan betala sina skulder, och inte kan förväntas kunna göra det under en längre tid framöver, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala på skulderna. Den som försätts i konkurs kallas gäldenär. Den som gäldenären har skulder till kallas borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. 

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens tillgångar. Pengarna används sedan i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning.
Konkursförvaltaren behöver ha gedigna kunskaper inom ekonomi och juridik. Uppdraget som konkursförvaltare innebär mycket kontakter med företagets f d kunder, olika myndigheter, banker och försäkringsbolag.

Konkursförvaltare söker oftast efter någon som vill driva företaget vidare. Konkursförvaltaren beslutar om det blir fortsättning av företagets verksamhet eller nedläggning. Hen kan också ansöka om rekonstruktion av företaget.

Kronofogdemyndigheten handlägger inga enskilda konkurser men är tillsynsmyndighet för konkursförvaltarna. Det innebär att Kronofogdemyndigheten bevakar konkursförvaltarens arbete så att de kan utföra arbetet snabbt och kostnadseffektivt.

Nyttiga länkar
www.tillvaxtanalys.se - Statistik om nystartade företag och konkurser.

6 liknande yrke(n)