Inkassohandläggare

Inkassohandläggare

Inkassohandläggare kan även ha andra arbets-/yrkestitlar, ex. kan hen kallas för en collector.

Om en person eller ett företag inte betalar sina räkningar eller andra skulder på utsatt tid kan en inkassobyrå eller ett företag inom kredithantering- och inkassoverksamhet få i uppdrag att kräva in skulden. Som inkassohandläggare/collector får du ta hand om uppdraget, som påbörjas med att du ringer till personer som inte har betalat och påminner dem om deras skulder (så kallade påminnelsesamtal). Det kan även förekomma inkommande samtal från gäldenärer som har frågor eller funderingar kring sina skulder och avbetalningsplaner.

Arbetet som inkassohandläggare handlar om många olika slags ärenden från obetalda fakturor och leasingavtal till obetalda hyror eller en skuldförbindelse, så kallad revers som förfallit till betalning. En del uppdrag går snabbt att lösa, andra tar lång tid. 

Det viktigaste i rollen som inkassohandläggare/collector är att man är en driven och engagerad person med "skinn på näsan" och som vågar ställa tuffa frågor.

Utbildning

Ingen speciell utbildning krävs. Man kan bli upplärd på arbetsplatsen av en mer erfaren kollega. Dock krävs det allt som oftast att man har lägst gymnasiekompetens (företrädesvis från Ekonomiprogrammet eller från Handels- och administrationsprogrammet). Eftergymnasial utbildning är en stor merit.

Lilla ordboken
Renovräkning - vräkning av hyresgäster som inte har råd att betala den höjda hyran efter en bostadsrenovering. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.;
www.brottsoffermyndigheten.se - info om IBD, Internationella Brottsofferdagen; 

6 liknande yrke(n)