Inkassohandläggare

Inkassohandläggare

Om en person eller ett företag inte betalar sina räkningar eller andra skulder på utsatt tid kan en inkassobyrå få i uppdrag att kräva in skulden. Som inkassohandläggare på byrån får du ta hand om uppdraget.

Arbetet som inkassohandläggare handlar om många olika slags ärenden från obetalda fakturor och leasingavtal till obetalda hyror eller en skuldförbindelse, så kallad revers som förfallit till betalning. En del uppdrag går snabbt att lösa, andra tar lång tid. 

Utbildning

Ingen speciell utbildning krävs. Man kan bli upplärd på arbetsplatsen av en mer erfaren kollega. Dock krävs det allt som oftast att man har lägst gymnasiekompetens (företrädesvis från Ekonomiprogrammet eller från Handels- och administrationsprogrammet). Eftergymnasial utbildning är en stor merit.