Civil utredare

Civil utredare

De civila utredare är anstäIIa av PoIismyndigheten men sjäIva behöver inte vara utbildade poliser. En civil utredare kan exempelvis vara anställd vid Sektionen för brott i nära relation, där ärenden handlar om frihetsberövade personer, barnärenden med tidsfrister, kontaktförbud, riskärendet och övriga relationsbrott.

Civila utredare bedriver utredningsarbete, där det ingår att hålla förhör eller förhörsliknande samtal, inhämta relevant information, hantera och säkerställa bevisning, presentera ärendet för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar sammanställa den på ett överskådligt sätt. Civila utredare deltar också i förundersökningsarbetet.

Personliga egenskaper som krävs för att trivas i och lyckas med yrkesrollen "Civil utredare" är att man är en strukturerad person med god analytisk förmåga samt har problemlösningsorienterat fokus. Det är viktigt att du har en god förmåga att arbeta både självständigt och att samarbeta i grupp. Det är också viktigt att man är kommunikativ, pedagogisk och tydlig; flexibel, arbetsam och trivs med en tempofylld miljö. Det är också mycket viktigt att man har ett tydligt säkerhetsmedvetande. För övrigt krävs det att man har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Utbildning

Den utbildning som är relevant för anställning som civil utredare är akademisk utbildning inom t.ex juridik, beteendevetenskap, eller en annan akademisk utbildning t.ex med samhällsvetenskaplig inriktning.
En annan väg in i jobbet som civil utredare är via erfarenhet av utredningsarbete där man har kontakter med människor i svåra krisartade situationer, så som utredningsarbete inom Försäkringskassan, Socialtjänsten eller Migrationsverket. Man kan alltså först utbilda sig till Socionom eller skaffa sig vilken utbildning "som helst" bara det är minst 3 årsstudier på högskolenivå, och med den kan man få jobb som utredare på Försäkringskassan och efter några år i yrket utredare på FK, kan man söka jobb som civil utredare inom polisen. På så sätt kan man säga att vilken som helst akademisk utbildning (som är på minst 3 år, heltid) kan leda till anställning som civil utredare.

Visste du att...?
År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.

Nyttiga länkar
www.msb.se - MBS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
www.brottsoffermyndigheten.se - info om IBD, Internationella Brottsofferdagen;
www.bra.se/brott-och-statistik

6 liknande yrke(n)