Forensisk accountant

Forensisk accountant

Forensisk accountant utreder de misstänkta ekonomiska missförhållanden, t.ex när företagets bokföring inte går "ihop" och man misstänker att medel försvinner pga brottsliga handlingar, slarv eller andra orsaker, som man vill upptäcka för att råda bot på problemet.

Forensisk accountant kan vara egen företagare/konsult eller arbeta som anställd på ex revisionsbyrå eller som Civil utredare inom polisen.

Som civil utredare med inriktning revision består de huvudsakliga arbetsuppgifter i att biträda i åklagarledda utredningar med fördjupad kunskap inom ekonomi och/eller inom skatterätt. I arbetsuppgifterna ingår att under förundersökningsprocessens gång granska räkenskaper, göra kvalificerade ekonomiska utredningar, analyser och utlåtanden inom ekonomi och/eller inom skatterätt. Vidare ingår det att säkra bevisning och undersöka olika ekonomiska och/eller skattemässiga konsekvenser samt ibland även delta vid förhör eller hålla egna förhör. Vid behov kan det bli aktuellt för en civil utredare med inriktning revision att antingen biträda åklagaren under domstolsförhandlingen eller avlägga vittnesmål i domstol.

För att kunna arbeta som forensisk accountant, behöver man gedigna ekonomiska kunskaper. De flesta forensiska accountants är därför utbildade Civilekonomer eller har en annan, ofta akademisk, utbildning i ekonomi.