Ekonomichef

Ekonomichef

En ekonomichef ansvarar för arbetet på en ekonomiavdelning. Man leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Att sätta upp en årsbudget och arbeta med att ta fram olika prognoser hör också till arbetsuppgifterna. Som ekonomichef är man ofta även ansvarig för deklaration och skattefrågor. 

Intressant för dig information kan även finnas på https://civilekonomerna.se

Utbildning

Utbildningsbakgrund för ekonomichefer varierar men de flesta har någon form av ekonomiutbildning på eftergymnasial nivå (ofta från högskola/universitet) men i vissa fall andra utbildningar t.ex från en Yrkeshögskola.