Ekonomichef

Ekonomichef

En ekonomichef ansvarar för arbetet på en ekonomiavdelningo och har en nyckelroll i vidareutvecklingen av företaget/bolaget/organisationen eller myndigheten.
Ekonomichefer leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Att sätta upp en årsbudget och arbeta med att ta fram olika prognoser hör också till arbetsuppgifterna. Som ekonomichef är man ofta även ansvarig för deklaration och skattefrågor. 

Som Ekonomichef ska man vara resultatinriktad och behöver ha en mycket god förmåga att leda och entusiasmera sina medarbetare. Man behöver ha integritet och ett stort affärsintresse; som ledare behöver man vara tydlig och engagerad med stort eget driv.

Det är viktigt att du som vill satsa på yreksrollen som Ekonomichef har mycket goda redovisningskunskaper, är affärsinriktad och drivs av att leda samt även delta i det operativa arbetet. För att bli framgångsrik i rollen som Ekonomichef ska du som person trivas med att agera med tydligt affärsfokus och i högt tempo. Yrkesrollen ställer höga krav på målmedvetenhet, struktur, proaktivitet och relationsskapande.

Intressant för dig information kan även finnas på https://civilekonomerna.se

Utbildning

Utbildningsbakgrund för ekonomichefer varierar men de flesta har någon form av ekonomiutbildning på eftergymnasial nivå (ofta från högskola/universitet) men i vissa fall andra utbildningar t.ex från en Yrkeshögskola. Ett krav kan ställas att man har akademisk examen, inom ekonomi eller företagsekonomi. Det vanligaste är att man jobbar i några år som ekonom, civilekonom eller redovisningsassistent/redovisningsansvarig och/eller som redovisningschef innan man kan få en tjänst som ekonomichef.

Nyttiga länkar
http://prognos.konj.se - Konjunkturinstitutens Prognosdatabasen;
http://serious-science.org/themes/economics - an independent, non-profit, non-governmental project whose main mission is to spread knowledge;
https://soundcloud.com/snsinfo/snsshof-finanspanel - Podcast (längd ca 1 tim 15 min) "Sverige & EU:s bankunion";
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world.

4 liknande yrke(n)