Brottsförebyggande samordnare

Brottsförebyggande samordnare

En brottsförebyggande samordnare arbetar med att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Som brottsförebyggare får man arbeta med en massa olika saker. Det kan till exempel vara att arbeta med narkotikakampanjer tillsammans med skola eller socialtjänst.

Det handlar om att studera trender och tendenser i samhället. Att läsa på om ny forskning inom olika ämnen och att dra slutsatser och att göra utvärderingar. Man måste ställa sig frågor som hur är samhället uppbyggd? och varför begår folk brott?

Det är bra att vara empatisk, att ha självinsikt och att ha förmåga att kommunicera med människor man möter.

Utbildning

För att bli brottsförebyggande samordnare kan man studera Kriminologi på Högskola.

Läs gärna om yrket Kriminolog>>.

Visste du att...?
År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.

Övrigt

Intressant för dig information kan även finnas på följande hemsidor:
Hemsidan för Stödcentrum för brottutsatta>>
www.jagvillveta.se - info om dina rättigheter vid brott;
http://kris.a.se - hemsida för organisationen Kriminellas revansch i samhället;
www.bra.se - Brottsförebyggande rådet;
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/brottsforebyggande-arbete/stod-vid-avhopp-fran-kriminella-gang - om stöd vid avhopp från kriminella gäng;
https://polisen.se - info på polisens hemsida om vad man kan göra för att försöka skydda sig mot bostadsinbrott;
www.institutetmotmutor.se
www.nck.uu.se - Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

4 liknande yrke(n)