Brottsförebyggande samordnare

Brottsförebyggande samordnare

En brottsförebyggande samordnare arbetar med att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Som brottsförebyggare får man arbeta med en massa olika saker. Det kan till exempel vara att arbeta med narkotikakampanjer tillsammans med skola eller socialtjänst.

Det handlar om att studera trender och tendenser i samhället. Att läsa på om ny forskning inom olika ämnen och att dra slutsatser och att göra utvärderingar. Man måste ställa sig frågor som hur är samhället uppbyggd? och varför begår folk brott?

Det är bra att vara empatisk, att ha självinsikt och att ha förmåga att kommunicera med människor man möter.

Utbildning

För att bli brottsförebyggande samordnare kan man studera Kriminologi på Högskola.

Läs gärna om yrket Kriminolog>>.

Övrigt

Intressant för dig information kan även finnas på:
Hemsidan - Stödcentrum för brottutsatta>>
www.jagvillveta.se - info om dina rättigheter vid brott;
www.nck.uu.se - Nationellt Centrum för Kvinnofrid.