Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören arbetar inom kriminalvården. Arbetet är omväxlande och innehåller både övervakning och personutredningar. En viktig uppgift är att delta i utslussningen när en klient avtjänat sitt straff och ska tillbaka till samhället.

När en person friges villkorligt från anstalten är det frivårdsinspektörens uppgift att träffa personen regelbundet. Första kontakten tas alltid innan frigivningen, inne på anstalten. Frivårdsinspektörens uppgift är att hjälpa till så att återanpassningen till samhället går så smidigt som möjligt. I arbetet ingår att samtala kring praktiska problem som att finna arbete eller bostad. Samtidigt gäller det att övervaka så att personen inte återfaller i brott, och att uppmuntra klienten att söka behandling för eventuella missbruksproblem.

Frivårdsinspektören har också regelbunden kontakt med personer som döms till straff utan frihetsberövande. Det kan till exempel gälla de som avtjänar sitt straff genom elektronisk övervakning med fotboja.

I arbetet ingår olika uppgifter av utredningskaraktär. Frivårdsinspektören gör en personutredning av den person som befinns vara skyldig till brott. Det kan handla om hur hemförhållandena ser ut, kartlägga individens sociala nätverk och ta reda på om han eller hon tidigare varit straffad. I utredningen föreslår frivårdsinspektören exempelvis vård i form av behandling för missbruk eller fängelse. Det är sedan domstolen som fattar beslut om vilket straff som skall utdömas.

Utbildning

Som frivårdsinspektör är man i grunden socionom eller har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig eller juridisk inriktning. Det är en fördel att ha erfarenhet av socialt arbete, kriminalvård eller domstolsarbete.

Socionomprogrammet inom högskola och universitet omfattar 3,5 år. Utbildningen finns på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar. Utbildning till socionom finns också vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm som är en fristående högskola.

Juristutbildning och högskoleutbildningar med beteendevetenskaplig inriktning finns på flera orter i landet.

Framtidsutsikter

Kriminalvården har för närvarande ett visst rekryteringsbehov både när det gäller frivårdsinspektörer och kriminalvårdare. Det finns dock regionala skillnader i behovet.

Var god se även information om andra yrken, ex. Kriminolog>>, Kriminalvårdare>>, Jurist>>, Beteendevetare>> och Socionom>>.

Nyttiga länkar
www.brottsoffermyndigheten.se - info om IBD, Internationella Brottsofferdagen;
www.bra.se/brott-och-statistik

5 liknande yrke(n)