Privatdetektiv

Privatdetektiv

Privatdetektiven (på engeIska: private investigator or inquiry agent often abbreviated to "PI" and informally called a private eye) - analyserar personernas bakgrund och kollar till exempel upp om personen är dömd för några brott.

De vanligaste uppdragen är att göra bakgrundsanalyser av privatpersoner åt företag.

Andra jobb som en privatdetektiv utför är otrohetsutredningar och att hitta försvunna personer, till exempel en försvunnen hyresgäst med stora hyresskulder eller spåra en skuldsatt affärsman som flyttat utomlands.

Privatdetektiver gör ofta slagningar i offentliga register, arkiv och databaser. Telefonen och datorn är de arbetsredskap som används flitigast. Ett annat viktigt arbetsverktyg för privatdetektiven är kameran.

En seriös privatdetektiv kan vara medlem i WAD (World Association of Detectives). Kraven för att bli medlem i WAD är ett rent straffregister samt ett antal verksamma år som privatdetektiv. I många länder krävs en licens för att en person ska få kalla sig för en privatdetektiv, men ett sådant krav finns inte i Sverige.

Yrkesgruppen "Privatdetektiver" är i Sverige mycket liten och så gott som alla svenska privatdetektiver är egnaföretagare. Som egenföretagare är man fri att styra över sin egen arbetstid men samtidigt så står man utanför "månadslöns"-tryggheten (man vet inte säkert hur stor inkomst man får nästkommande månaden, eftersom man är beroende av sina kunder och de uppdragen som man eventuellt får och hinner genomföra).

Utbildning

Eftersom det inte ställs några formella krav på en privatdetektiv i Sverige, kan man ha i princip vilken tidigare utbildningsbakgrund som helst. Det kan vara fördelaktigt att ha polisutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning till Reseacher (eller liknande) eller någon form av högskoleutbildning.

Se gärna information om yrken Forskningsassistent>>Säkerhetspolis>>Kriminolog>>Polis>>, Utredare>> och Egenföretagare>>.

Visste du att...?
En privatdetectiv kan specialisera sig som private data detective, vars främsta uppgift är att hålla koll på de spår människor lämnar efter sig på nätet. Private data detective kan vara både en övervakare och/eller den som städar bort de oönskade IT-spåren.

Nyttiga länkar
www.wad.net
www.wad.net/find-an-investigator - få fram en lista på yrkesverksamma privatdetektiv i olika länder, som är medlemmar i WAD (uppgift för Sverige: det finns i mars 2017 - 7 privatdetektiv registrerade som medlemmar i WAD,World Association of Detectives; av dem en är kvinna);
www.brottsoffermyndigheten.se - info om IBD, Internationella Brottsofferdagen.

7 liknande yrke(n)