Intervjuare

Intervjuare

Intervjuare ställer frågor och noterar svar. Intervjuare kan ringa upp personer per telefon (som kallas i så fall för telefonintervjuare) för att genomföra samhällsundersökningar eller andra undersökningar, t.ex konsument/marknadsundersökningar, på uppdrag från myndigheter och företag, t.ex kan intervjuer genomföras på uppdrag från SCB, Statistiska Centralbyrån. Den sorters arbete utförs ofta som extraarbete av ungdomar. Anställningsformen är allt som oftast "timmar vid behov", dvs behovsanställning.

Men när man säger "Intervjuare" kan man också mena en journalist som specialiserar sig på att göra intervjuer med politiker, artister, företagsledare och andra offentliga eller kända personer. Intervjuare kan specialisera sig t.ex på att intervjua politiker, och kallas i så fall för politisk intervjuare. Men intervjuare kan givervis också göra intervjuer med "vanliga människor" som inte är kändisar eller offentIiga personer.

Du som är intresserad av detta yrke kanske också vill kika på flera yrken, förslagsvis i första hand på följande yrken: journalist/reporter, multijournalistspråkyrken och tolk.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

2 liknande yrke(n)