Drogförebyggare

Drogförebyggare

Drogförebyggande arbete innefattar insatser riktade mot skador som orsakas av alkohol, tobak, narkotika och doping. Det finns flera olika sätt att arbeta med dessa frågor. Drogförebyggare kan vara anställa inom kommuner och i olika projekt som kan vara en "samarbetande sammanslutning" av olika brottsförebyggande aktörer, vanligtvis från Polisen och olika roller/tjänster inom kommunen och skolan.

Drogförebyggare bedriver bland annat attitydpåverkande arbete riktat mot föräldrar och andra vuxna, föreningslivet och medier. Uppföljning kan ske t.ex genom kontinuerliga drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Detta kan ske både direkt och via massmedia. Tanken med detta är att ge en stark och aktuell förankring och göra skillnad men målet att påverka (minska) drogkonsumtion och även andra normbrytande beteenden.

Temadag som kan hänföras till detta yrke:
den 26 juni (årligen återkommande på samma datum) - Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika är instiftad av Förenta nationerna. Se gärna Temadagar i juni>>.

***

Du som är intresserad av yrket Drogsförebyggare, kanske finner det intressant att besöka BRÅ´s hemsida>> (BRÅ - är en forkortning som står för "Brottsförebyggande rådet").

 och även se information om följande yrken: lärare>>,  Kriminolog>>Polisfotograf>>Fältarbetare>>Social brobyggare>>Ungdomscoach>>Skolvärd/skolvärdinna>>, Kurator>>Familjehemsförälder>> och Familjebehandlare>>

Nyttiga länkar
www.kunskapsguiden.se - för dig som arbetar inom Hälsa, Vård och Omsorg;
www.umo.se/Tobak-alkohol-droger

5 liknande yrke(n)