Social brobyggare

Social brobyggare

"Brobyggare" är anställd på en grund- eller gymnasieskola. Arbetsuppgifter består i att vara en länk mellan skola och det övriga samhället, att stödja elever och bistå med hjälp till lärare och annan skolpersonal.

Det som är det viktigaste för att lyckas i rollen som "brobyggare" är att man har stor samhällsengagemang, empatisk förmåga och tron på att alla ungdomar kan med rätt stöd lyckas i skolan och växa till att bli produktiva samhällsmedborgare.

Utbildning

Lämplig utbildning för en "brobyggare" är någon form av eftergymnasial utbildning med pedagogisk eller social inriktning men även en annan utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet kan anses vara passande och tillräcklig för att kunna få anställning. Det är arbetsgivare (i praktiken Rektor på den aktuella skolan) som bedömer vilken utbildning, arbetslivserfarenhet och "personlig lämplighet" som räcker för att kunna jobba som "social brobyggare".
Att ha kunskaper i flera språk t.ex i arabiska eller somaliska är en stor fördel. Man måste vara beredd att behöva arbeta på de så kallade "obekväma arbetstider" såsom kvällar och helger. Att man innehar körkort B (för personbil) kan ställas som ett av kraven för att få anställning.

Övrigt

Lilla ordboken
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos;

Kika också gärna på följande "liknande" yrken - Skolvärd/skolvärdinna, Studiehandledare, Fältarbetare, Ungdomscoach och Fritidsledare.

Nyttiga länkar
www.tjejzonen.se - Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 & 25 år genom enskilda stödsamtal via chatt & telefon;
www.facebook.com/gapf - Facebooksida "Glöm aldrig Pela & Fadime";
www.socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training);
https://friends.se - mot kränkningar på nätet.

7 liknande yrke(n)